Is de huidige rente gunstig om een lening af te sluiten ?

Over een lening betaal je rente. De rente is de prijs van de lening. Leningen verschillen in prijs doordat de rente die je moet betalen over de lening niet overal even hoog is.

Wat bepaalt hoe hoog de rente is?
De rente is van verschillende factoren afhankelijk zoals de looptijd van de lening, de hoogte van de lening, het bestedingsdoel en de eigen financiële draagkracht. De eigen financiële draagkracht bestaat uit je inkomsten zoals je loon verminderd met je vaste lasten zoals hypotheek en huur. Is je financiële draagkracht hoger dan kun je in de regel ook meer lenen. Een lening waar een extra zekerheid tegenover staat zoals een hypotheek heeft ook vaak een lagere rente dan een lening waar geen zekerheid tegenover staat zoals een persoonlijke lening. Het huis dient bij de hypotheek als extra zekerheid. Wanneer je de hypotheek niet terug betaalt, kan de bank het huis verkopen. Bij een persoonlijke lening kan dat niet. Het risico voor de bank is bij een persoonlijke lening daarom hoger. Dat is ook de reden dat de rente bij een persoonlijke lening vaak hoger is dan bij een hypotheek.

Op een lening die je geleidelijk aflost betaal je ook geleidelijk steeds minder rente doordat het bedrag van de lening zelf steeds lager wordt. Soms geeft dit ook mogelijkheden om een lager rentepercentage te krijgen. Vooral bij hypotheken is dat het geval. Doordat het bedrag van de lening steeds lager wordt neemt het risico voor de bank af. Daarom is de bank bereid een lagere rente te hanteren als een deel van de lening is afgelost.

Is de huidige rente gunstig?
De rentestand is momenteel erg laag. De Europese Centrale Bank houdt de rente al geruime tijd met alle mogelijke middelen zo laag mogelijk. Dit wordt gedaan om de economie zoveel mogelijk te ondersteunen. Door de prijs van geld laag te houden is het voordeliger om geld te lenen wat weer in de economie wordt gestoken. De rente op spaarrekeningen is al vrijwel nihil en soms wordt daarop zelfs een negatieve rente in rekening gebracht. De rentes om te lenen zijn ook heel erg laag als je die vergelijkt met 10 of 20 jaar geleden. Doordat de rente zo laag is kun je dus zeggen dat de prijs van een lening heel laag is. Lenen was eigenlijk nog nooit zo goedkoop als nu. Wat de rente betreft kun je gerust zeggen dat het nu de juiste tijd is om een lening af te sluiten. Als je een lening afsluit bedenk dan wel altijd dat je een verplichting aan gaat voor langere tijd.