Wie moet de deurwaarderskosten?

Wanneer iemand bij u in de schulden staat kunt u een deurwaarder inschakelen om deze schulden te vereffenen. De deurwaarder kan in eerste instantie de schuldenaar alleen aan de schuld herinneren en aansporen tot betalen. Hij heeft niet de mogelijkheid om de betaling af te dwingen. We spreken dan van een minnelijke invordering. Alleen bij een gerechtelijke invordering kan een deurwaarder meer middelen aangrijpen zoals dagvaarding voor de rechtbank of beslag op eigendommen.

Waarom deurwaarder inschakelen voor minnelijke invordering?

Ondanks dat een deurwaarder niet meer mag dan de schuldeiser zelf, heeft het inschakelen van een deurwaarder voor een minnelijke invordering wel degelijk nut. De deurwaarder zal een brief opstellen die voldoet aan alle wettelijk vastgestelde regels die gelden bij het uitvoeren van een minnelijke vordering. U zou deze brief natuurlijk ook zelf kunnen schrijven, maar een deurwaarder heeft hier meer ervaring mee en weet precies wat er wel en niet in een dergelijke brief moet staan. Informatie over de schuldeiser, de totale schuld en op basis waarvan de schuld kan worden opgeÃĢist moet in de brief vermeldt worden. In de brief staat ook dat het minnelijke invordering betreft. Toch heeft een brief van een deurwaarder meer impact op de ontvanger dan een bericht van een particulier of onderneming.

Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening?

De deurwaarder brengt verschillende kosten die zijn gemaakt om de schuld te kunnen incasseren in rekening. Verschillende kostenposten zijn de informatiekosten, de beslag- of executiekosten, proceskosten en wettelijke rente. Deurwaarders werken met vaste tarieven, maar de kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als u een sterke zaak heeft komen alle incasso- en deurwaarderskosten en eventuele gerechtelijke kosten meestal voor rekening van de schuldenaar. Er is een kleine kans aanwezig dat een rechter oordeelt dat u zelf de kosten voor de deurwaarder moet betalen.

Hoe schakelt u een deurwaarder in?

U schakelt een deurwaarder in als u meent dat iemand openstaande schulden bij u heeft staan en weigert te betalen. U kunt contact opnemen met een deurwaarderskantoor, zoals Stalman Deurwaarders, om de hulp van een deurwaarder in te schakelen. Heeft u al een incassobureau ingeschakeld, dan kan deze een deurwaarder in actie laten komen. Een deurwaarder kan ook in actie komen na een vonnis of dwangbevel van de rechter.